22 มกราคม 2508
โรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยสร้างเสร็จ ดำเนินงานติดตั้งเครื่องจักร เริ่มพิมพ์ธนบัตรเองในปี 2509 (แต่เดิมไทยจ้างบริษัทโทมัส เดอ ลา รู ที่ประเทศอังกฤษพิมพ์ธนบัตรมาเป็นเวลานาน)
22 มกราคม 2535
พลตรีจำลอง ศรีเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลาออกจากตำแหน่ง ลงสมัครเป็น ส.ส.
มีการเลือกผู้ว่าการกรุงเทพมหานครใหม่ เมื่อ 19 เมษายน 2535 ได้ นาย กฤษดา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
ที่มา : หนังสือสมุดบันทึก 50 ปี ทรงครองราชย์ 2489 - 2538 กาญจนาภิเษก โดย : สตรีสาร 48/52 ฉบับอำลา มีคำแนะนำใดคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเขียนอีเมลส่งไปหา jirapa@dola.go.th